Klantenzone

Paswoord vergeten?
×

RSZ dagvaarding

De RSZ, Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid, heeft als voornaamste doel het innen van de door de werkgevers verschuldigde sociale bijdragen.

Deze bijdragen omvatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen die de werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.

RSZ.be

In geval van niet betaling van de sociale bijdragen zal de RSZ gerechtelijke stappen ondernemen voor de arbeidsrechtbank. Deze inningsprocedure wordt aangeduid als een « dagvaarding RSZ ».

Opgelet, behoudens uitzonderlijke gevallen is een RSZ-dagvaarding een teken van een ontoereikende solvabiliteit van de betrokken onderneming. In sommige gevallen zelfs het voorteken van een nakend faillissement.

Wij ponsen de dagvaardingen RSZ dagelijks in. Het detail ervan wordt weergegeven in de rubriek incidenten van ons kredietrapport en eveneens in de alertmeldingen die we dagelijks via mail verzenden aan onze abonnees op de « Monitoring ».

Indien u meer wilt weten over de taken en doelstellingen van de RSZ kan u de korte animatiefilm bekijken « RSZ: geld, gegevens, sociale zekerheid » (duurtijd : 7 minuten)

Bronnen :

 
F E E D B A C K

FEEDBACK

Give your feedback about this website Ask an offer Be contacted by a representative Ask a question Report a problem ×